הצפת מידע

ריבוי מקורות נגישים
האתגר הטכנולוגי

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית