top of page

פתרונות

מפגשי יעוץ וליווי להקמת/פיתוח/שדרוג הצוות – להתאמה לצרכי ההווה והעתיד

 

סדנאות פיתוח צוות

התערבות לשיקום צוותים במעבר/משבר/התחדשות – כולל ניהול זמני, לתקופה קצרה של מעבר

bottom of page