הצפת מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

הצפה 

טכנולוגית

ריבוי מקורות מידע

איך מתנהלים במציאות שבה יש ריבוי מקורות מידע?

אם את רוצה כאן פירוט על העניין

link

איך משתמשים נכון בהצפת הטכנולוגיה?

אם את רוצה כאן פירוט על העניין

link