top of page
top

מורכבות והתחדשות

כיצד ננהל וננחה צוות שנדרש להתמודד עם:

מציאות של עמימות,

 אספקת תוצרים איכותיים במציאות של אי בהירות ו"הפתעות" יומיומיות

מתן פתרונות יצירתיים ומתחדשים בכל רגע נתון

"הפתעות"

דרישה לתוצר מהיר

עמימות וחוסר ודאות

שינויים תכופים

שינויים תכופים
1_שינויים תכופים.png

איך מתמודדים עם

שינויים תכופים

ניהול אג'ילי ודינאמי
עמימות
1_שינויים תכופים.png

איך מנהלים צוות במציאות של

עמימות וחוסר ודאות

1_עמימות_עמימות.png

טיפוח צוות

שיח קשוב וזורם

התייחסות לפחדים ולדאגת העתיד

הוקרת הזהויות המקצועיות המגוונות

1_עמימות.png
1_תוצרים מהירים.png

איך נותנים מענה לדרישות גבוהות

לתוצרים מהירים

צוותי עבודה קטנים ומגוונים

עובדים בספרינטים במקביל

1_תוצרים מהירים.png
1_הפתעות.png

איך מתמודדים עם

"הפתעות"

טיפוח יכולות התמודדות

שקיפות

מענים יצירתיים

מוכנות להשתנות

ולהתמודדות עם לא צפוי

תגובה אישית וצוותית

בזמן אמת

מהירות ועדכנות

1_הפתעות.png
תוצרים מהירים
הפתעות
שינויים
הצפה
מורכבות
bottom of page