הצפת מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

הצפה 

טכנולוגית

ריבוי מקורות מידע

 

איך מתנהלים במציאות שבה יש

ריבוי מקורות מידע

ריבוי....png

שימוש מושכל במידע

ניהול שטוח ורשתי  - פחות הירארכי

צוותים מגוונים - גיל, מגזר, מגדר, "שבטים"

אחריות משימתית מלאה – מהשקה עד ביצוע

מיומנויות חברתיות גבוהות – טיפוח יחסים בינאישיים

- חשיבה בו זמנית ומקבילה

 - סינון ותיעדוף – מיון ובחירה לפי רלוונטיו​ת

 - חיבור רלוונטי של חלקי מידע לתמונה מלאה

 

איך משתמשים נכון ב

הצפת הטכנולוגיה

הצפת טכנולוגיה-03.png

מיומנויות חשיבה ופעולה של רשתות חברתיות

תודעת פעולה במציאות של שקיפות ומרחבים פתוחים

ערנות ועדכנות במיומנויות חדשות

הרכבת צוותים רב גילאים

שילוב של ניסיון עם ידע עדכני

שינוי בתכולת תפקיד המנהלים

- שילוב מיומנויות דוריות

- חלוקת אחריות בין כל אנשי הצוות

- הגדרת משימה

- יצירת תנאים מאפשרים

- תמיכה וליווי

- פחות הובלה, פיקוח, אחריות בלעדית

הצפה
מורכבות
שינויים