הצפת מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

הצפה 

טכנולוגית

ריבוי מקורות מידע

 

איך מתנהלים במציאות שבה יש

ריבוי מקורות מידע

שימוש מושכל במידע

ניהול שטוח ורשתי  - פחות הירארכי

צוותים מגוונים - גיל, מגזר, מגדר, "שבטים"

אחריות משימתית מלאה – מהשקה עד ביצוע

מיומנויות חברתיות גבוהות – טיפוח יחסים בינאישיים

 

איך משתמשים נכון ב

הצפת הטכנולוגיה

מיומנויות חשיבה ופעולה של רשתות חברתיות

תודעת פעולה במציאות של שקיפות ומרחבים פתוחים

ערנות ועדכנות במיומנויות חדשות

הרכבת צוותים רב גילאים

שילוב של ניסיון עם ידע עדכני

שינוי בתכולת תפקיד המנהלים

הצפה
מורכבות
שינויים

בניית צוותים למגמות עתידיות

054.556.9898

180920_Logo-01.png
linkdin logo-02.png