הצפת מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

הצפה

טכנולוגית

ריבוי מקורות מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

 

איך משתמשים נכון ב

- הגדרת משימה

- יצירת תנאים מאפשרים

- תמיכה וליווי

- פחות הובלה, פיקוח, אחריות בלעדית

- שילוב מיומנויות דוריות

- חלוקת אחריות בין כל אנשי הצוות

 

הצפה

מורכבות

שינויים