top of page
top

הצפת מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

הצפה

טכנולוגית

ריבוי מקורות מידע

כיצד נסייע לצוות שלנו לנווט ולהתמצא בעולם

מוצף במידע, סבוך ברשתות חברתיות ומשתנה טכנולוגית במהירויות על?

ריבוי מקורות

איך משתמשים נכון ב

- הגדרת משימה

- יצירת תנאים מאפשרים

- תמיכה וליווי

- פחות הובלה, פיקוח, אחריות בלעדית

- שילוב מיומנויות דוריות

- חלוקת אחריות בין כל אנשי הצוות

טכנולוגיה

הצפה

מורכבות

שינויים

bottom of page